Miljöpolicy

För oss på Cape Production är miljömedvetenhet en självklarhet. Sedan vår start har vi därför beslutat att följa följande miljöpolicy genom hela vår process:

 1. Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.
 2. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.
 3. Vi skall tillsammans med våra leverantörer kunna erbjuda miljövänliga alternativ där sådana finns.
 4. Vi skall aktivt delta i kretsloppsarbetet, återanvända emballage och förpackningar i möjligaste mån.

Vi på Cape Production har på ett handgripligt men enkelt sett gjort följande för att minska vår miljöpåverkan:

 1. Återvinningsstation för källsortering av elektronik, batterier och papper.
 2. Samleveranser två gånger per vecka för minskade utsläpp.
 3. Vi återanvänder så mycket emballage som möjligt.
 4. Våra textilgrossister följer den policy som gäller för textilimportörerna och som underhålls och utvecklas löpande.
 5. Vår tryckare arbetar sedan länge med PVC-fria färger.
 6. Vårt miljöarbete skall präglas av målsättningen att minimera all miljöpåverkan.
 7. Vi skall se lagar och förordningar som ett minimikrav och inte ett mål.